top of page
ocean-3605547_1920_edited.png
5.png
4.png
2.png

Min historie

Fra ydre til indre lederskab

En rejse fra hjernen til hjertet
gennem krop, sind og sanser.

linedanser.png

Jeg havde ikke altid drømt om at blive leder, men i takt med at min karriere som kommunikationskonsulent udviklede sig, blev jeg stadig mere optaget af, hvad der får mennesker til at samarbejde, udvikle sig og trives. Jeg havde skiftende ledere, som hver især lærte mig en masse om, hvordan en leder kunne motivere og få sine medarbejdere til at blomstre … eller det stik modsatte. Jeg havde mange opgaver, der bragte mig tæt på forskellige ledere, som hver især lod mig se nye sider af lederrollen. Jeg begyndte at drømme om at blive ikke bare leder, men en god leder.

Så da muligheden for et forberedende lederkursus meldte sig, sprang jeg til – og herefter fordybede jeg mig i alt, hvad der kunne lære mig, hvad god ledelse var. Jeg påtog mig lederskab og fik hurtigt en teamlederrolle, som førte til andre opgaver, hvor ledelse var omdrejningspunktet. Så da jeg skulle tilbage fra barsel efter mit barn nummer to, var jeg klar til at søge min første lederstilling i en ny organisation.

 

Den stilling fik jeg … og jeg glædede mig ubegribeligt meget til at træde i karakter som en god leder. Jeg var knalddygtig til mit fag, og jeg havde alle de bedste intentioner om at sikre trivsel og succes for mit team.

Men virkeligheden blev en anden. En helt anden! For dels havnede jeg midt i en højspændt konflikt i en organisation, der var på vej fra berusende succes mod en alvorlig krise – og dels var jeg slet ikke parat til at håndtere, hvad rollen bragte frem inden i mig. Der var intet, som alle mine lederkurser havde givet mig, der havde forberedt mig på de
to ting.

Så selvom jeg – midt i ekstrem travlhed, konflikt og høje krav – præsterede udadtil og skabte gode resultater med mit team, så lå der hele tiden en ”accident waiting to happen” under overfladen.

Den indtraf efter min tredje barsel, hvor jeg på ét år gik fra ambitiøs, idealistisk manager til desillusioneret, stressramt og sygemeldt.
 

Alle mine gode intentioner havde spillet fallit i en organisation, der nu var i dyb krise.

Jeg kunne ikke holde fast i mine egne værdier … de blev heller ikke anerkendt i organisationens krisehåndtering. Jeg skammede mig over mit indre kaos og over ikke at kunne løfte opgaven. Jeg havde hjertet på rette sted, men jeg havde ikke styrken til at lede fra det.   

Jeg ved, at min katastrofekurs i høj grad også skyldtes ydre omstændigheder … og at organisationen var gennemsyret af krise og dårlig ledelse, som fik mange medarbejdere og ledere til enten at flygte eller kollapse, og så skyldes den i høj grad, at selve lederrollen ofte er gennemsyret af forventninger, krav og normer, som spænder ben for hjertebaseret ledelse … især hvis du er kvinde. Det er stadig en rolle styret af overvejende maskuline, ydre værdier som magt, præstation og kontrol. Men der var også en del, der skyldtes, at jeg mødte sider af mig selv i lederrollen, som jeg ikke havde ventet.

Det sendte mig på en årelang opdagelsesrejse i personlig udvikling, og jeg har nu fundet en vej til at lede fra hjertet – med helt andre redskaber, end mine lederkurser lærte mig.

 

Men i stedet for at søge tilbage til en lederrolle, så vil jeg meget hellere guide dig til at styrke dit indre lederskab - og dermed stå stærkere i dit liv og dit virke.

 

Jeg vil dele ud af de erfaringer, værktøjer og visioner, jeg har - og det er ikke traditionelle ledelsesværktøjer, men en måde at arbejde med dit indre fundament, dit sind … og med mere sanseligt, kropsligt og spirituelt forankrede metoder.

 

Min egen erfaring siger mig, at vi kan stå stærkere som mennesker, hvis vi styrker vores feminine egenskaber. Vi er blevet rigtig gode til at assimilere og dyrke vores maskuline egenskaber, men det kan blive en udfordrende vej at følge i længden. Ikke bare for os selv, men også for verden.

bottom of page